องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการรู้จัก รู้ทัน ป้องกันโรค


วันที่ 13 ก.ย.65 อบต.นาหนองทุ่ม โดยศูนย์บริการคนพิการตำบลนาหนองทุ่ม จัดทำโครงการรู้จัก รู้ทัน ป้องกันโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.นาหนองทุ่ม โดยมีนายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหนองทุ่ม

2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16