องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและอ่างเก็บน้ำได้ชำรุดเสียหาย


วันที่ 14-15 กันยายน 2565 กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนนพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่าขามได้ชำรุดเสียหาย ซึ่งมีความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา ในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม 

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23