องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการสร้างสีสันหลากหลายด้วยผ้ามัดย้อม


วันที่ 25 ก.ย.65 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาหนองทุ่ม จัดทำโครงการสร้างสีสันหลากหลายด้วยผ้ามัดย้อม ได้รับเกียรติจากท่านวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ซี่งโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16