องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประวัติความเป็นมา


         ตำบลนาหนองทุ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 32 ปี แยกมาจากตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแก้งคร้อง ประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน ยกฐานะการปกครองเป็นสุขาภิบาลตำบลนาหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 และยกฐานะการปกครองเป็นเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตำบลหนองทุ่มประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่3,7,9,10,11,12,13,14,16,17 หมู่บ้านนอกเขตเทศบาล จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,6,8,15,18