องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร

     
   นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์
 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม
 
     
 นายฉลอง  ฉลองธรรม
  นายคำพอง  คลังชำนาญ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
     
   นายณพงศ์  กงซุย
 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม