องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

   
 
   นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 นางจิราภรณ์  แสงเดือน
นางทัศนีย์  พงษ์ธนู
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   
 
 นายอัครพงษ์  สบายจิตร

 นางสาววิภารัตน์  ตาปราบ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้