องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม

 
 
นางสาวชมพูนุท หงษ์เหิน
นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นายจักรกฤษ แสงเดือน
 นางจินตนา  อาสารณะ
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม