องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม