องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ"แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข"