องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]3
2 รายงานการประชุมสมัยสา่มัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 [ 22 ส.ค. 2565 ]3
3 รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 [ 11 ส.ค. 2565 ]3
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สค.65 [ 8 ส.ค. 2565 ]3
5 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]8
6 ระเบียบวาระการประชุม สมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]9
7 ประกาศเรียกประชุมสมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]9
8 รายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 (5พค.65) [ 5 พ.ค. 2565 ]30
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (25 เมษายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]26
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (11 กพ.65) [ 11 ก.พ. 2565 ]24
11 รางานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1(7 กพ.65) [ 7 ก.พ. 2565 ]26
12 รางานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1(7 กพ.65) [ 7 ก.พ. 2565 ]24
13 รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 (1 กพ.65) [ 1 ก.พ. 2565 ]29
14 รายงานการประชุมสมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มครั้งแรก (พ.ศ. 2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]26
15 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]42
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พย. 2562) [ 11 พ.ย. 2562 ]37
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 พย. 2562) [ 4 พ.ย. 2562 ]37
18 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]38
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (วันที่ 16 ก.ย.2562) [ 16 ก.ย. 2562 ]34
20 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2