องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือวินัยการเงินการคลัง [ 26 เม.ย. 2565 ]14
2 คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai [ 26 เม.ย. 2565 ]15
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 เม.ย. 2565 ]14
4 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 19 ม.ค. 2565 ]13
5 คูมือประชาชน [ 18 ธ.ค. 2561 ]16