องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีPavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.72-002 บ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง [ 28 ธ.ค. 2561 ]25
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวง ชย.72-002 สายนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง [ 7 ธ.ค. 2561 ]37
3 ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร โดยวิธีอีิบิดดิ้ง [ 28 พ.ย. 2561 ]39
4 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร [ 15 พ.ย. 2561 ]54
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]53
6 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19 [ 1 พ.ย. 2561 ]66
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนาหมู่ที่ 19 [ 25 ต.ค. 2561 ]56
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 8 พ.ค. 2561 ]92
9 ราคากลาง คสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง หมู่ที่ 9,11 [ 30 เม.ย. 2561 ]79
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 [ 23 เม.ย. 2561 ]89
11 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารและอาคารประกอบศพด.วัดสว่างบุญญาวาส [ 19 เม.ย. 2561 ]94
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทุ่งทองฟาร์ม-ท่าขาม หมู่ที่ 13,15 [ 14 มี.ค. 2561 ]116
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาแกเหนือ-แอ่นเปลือย หมู่ที่ 10 [ 14 มี.ค. 2561 ]98
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตาแก้ว ท่าขอนยู่ หมู่ที่ 17 [ 14 มี.ค. 2561 ]102
15 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาสหลังใหม่ หมู่ที่ 8 [ 6 มี.ค. 2561 ]98
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยใหญ่ช่วงฝายน้ำล้น-ที่นานายฉลอง พงษ์ศิลา บ้านนาหนองทุ่มกลาง หมู่ที่ 11 [ 2 มี.ค. 2561 ]100
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง บ้านนาหนองทุ่มใต้ หมุ่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]94
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ซับจันทร์แดง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]98
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ห้วยหินเกิ้ง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]99
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยใหญ่-ช่องหินแตก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]100
 
หน้า 1|2|3