องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาแกเหนือ-แอ่นเปลือย หมู่ที่ 10 [ 14 มี.ค. 2561 ]196
22 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตาแก้ว ท่าขอนยู่ หมู่ที่ 17 [ 14 มี.ค. 2561 ]215
23 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาสหลังใหม่ หมู่ที่ 8 [ 6 มี.ค. 2561 ]206
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยใหญ่ช่วงฝายน้ำล้น-ที่นานายฉลอง พงษ์ศิลา บ้านนาหนองทุ่มกลาง หมู่ที่ 11 [ 2 มี.ค. 2561 ]210
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง บ้านนาหนองทุ่มใต้ หมุ่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]185
26 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ซับจันทร์แดง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]207
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ห้วยหินเกิ้ง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]209
28 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยใหญ่-ช่องหินแตก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]214
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 [ 19 ก.พ. 2561 ]209
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 19 [ 19 ก.พ. 2561 ]182
31 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำหมุ่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2561 ]194
32 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำหมุ่ที่ 19 [ 15 ก.พ. 2561 ]200
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 14 ก.พ. 2561 ]186
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 12 ก.พ. 2561 ]188
35 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนส้มโฮง-หน้าวัดชัยมงคล หมู่ที่ 3 [ 6 ก.พ. 2561 ]194
36 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองรวก-โคกล่าม,คิ้มดู่ บ้านหนองรวกหมุ่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2561 ]183
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายอุดม จันทรมาตร หมู่ที่ 18 บ้านหนองรวก [ 12 ม.ค. 2561 ]211
38 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกศาลปู่ตา - ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ม.7,10,16 [ 9 ม.ค. 2561 ]192
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม [ 8 ม.ค. 2561 ]189
40 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเทคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารเก็บพัสดุ ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 25 ธ.ค. 2560 ]182
 
|1หน้า 2|3