องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาแผน 24 มิย65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]1
2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผน พิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) [ 13 มิ.ย. 2565 ]1
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]6
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]15
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]17
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]16
7 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]16
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]18
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]17
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]17
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]19