องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม(ครั้งที่2/2566) [ 13 ก.ย. 2566 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]5
3 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นนายอำเภอแก้งคร้อ [ 20 ก.ค. 2565 ]86
4 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 20 ก.ค. 2565 ]62
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาแผน 24 มิย65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]182
6 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผน พิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) [ 13 มิ.ย. 2565 ]138
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]82
8 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]83
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที2 [ 23 ก.ค. 2564 ]4
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 24 ก.พ. 2564 ]11
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]76
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]69
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]108
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]69