องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ